Email: sale@tetsuta.com TEL: 0769-3337 8878
超紧凑型气缸SSD2系列

超紧凑型气缸SSD2系列

 •  CKD气缸超SSD2系列, 紧凑型,与以往产品相比,进步丰富了行程、开关安装面等。
 • 从普通环境到特定用途,产品系列齐全的省空间气缸。
 • 四面均有气缸开关槽(但Φ12, 16除外):与配管口的同面上也可以安装气缸开关,提升了可视性、维护性。
 • 杆端螺纹可选:可选择杆端内螺纹(标准)、外螺纹(选择项)。
 • 所有缸径均可安装T形开关:所有缸径均可安装众多CKD产品所采用的T形开关。 通过开关的统化,实现减少库存。

微信客服

型号产品名称缸径
SSD2双作用·单活塞杆型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200
SSD2-K双作用•单活塞杆•高负荷型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-X单作用・加压伸出型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
SSD2-Y单作用·加压缩回型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
SSD2-T1双作用•耐热型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-T1L双作用•耐热型・带小型耐热开关Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
SSD2-K-※C双作用・高负荷・带橡胶气缓冲Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-Q双作用・防坠落型Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-F双作用•微速型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-KF双作用・高负荷・微速型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-O双作用•低速型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-KU双作用・高负荷•低摩擦型Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100

标签:CKDCKD气缸超紧凑型气缸 上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
  展开更多
  在线留言

  loading...